Hjem

Om CCN

Medlemskap (gratis)

CadMag

Treff

Bilder

Cadillac Lasalle Club

Lenker

Endringer i Cadillac Club of Norway.
Etter snart ti års drift av Norges Cadillac klubb har vi høstet mange erfaringer. Vi har nå kommet frem til at det er på tide med endringer i måten å drive Norges merkeklubb på. Som i de fleste andre foreninger og klubber er det også hos oss en gruppe ildsjeler som brenner sterkt for klubben og bilmerket Cadillac. Ut i fra erfaringer vil vi nå tilpasse driften av klubben etter de behov som klubben har erfart at medlemmene har.

På årsmøtet i 2010, avholdt i klubbens lokaler på Burud, ble følgende endringer i driftsformen besluttet

  • Gratis medlemsavgift, vi bruker av klubbens oppsparte midler til det er tomt. Vil så vurdere en lav medlemsavgift, størrelsesorden 50 kr, hvis ikke andre inntekter genereres. Vi har driftsmidler for 2-3 års drift fra nå.
  • Brorparten av utgiftene våre har gått til utgivelsen av CadMag og porto. Heretter ville all informasjon fra Cadillac Club of Norway bli publisert på disse hjemmesider. Alt vårt stoff vil dermed bli offentlig for alle Cadillac interesserte og vi har kun et sted å forholde oss til i fremtiden.
  • I alle de årene Cadillac Club of Norway har eksistert, har treff og sosiale arrangementer vært bærebjelken i vært sosiale nettverk. Denne tradisjonen vil vi utvikle videre slik at vi treffes enda bedre i fremtiden. Det er tross alt bilene og menneskene bak som utgjør Cadillac Club of Norway.
  • Cadillac Club of Norway vil fortsette å drive klubben på idealistisk basis. Det er Cadillacene våre det hele handler om. Vi trenger ikke store dyre prangende remedier på treff for og synes.
  • For å drive klubben videre er også vi avhengig av inntekter. Dette søkes løst via frivillige donasjoner og salg av klubbeffekter. Vi kan donere penger til driften dersom vi skulle ønske det, på treff eller via bank.
  • Disse endringene vi nå har gjennomført er gjort etter vi har innsett at en liten merkeklubb ikke kan levere omfattende tjenester eller drive myndighetspåvirkning. Der lar vi de store klubbene som Amcar og LMK fortsette sitt utmerkede arbeid og støtter opp om de. For bil hobbyens skyld anbefaler vi heller å bruke penger på medlemskap i nevnte klubber.
  • Cadillac Club of Norway er Cadillac LaSalle Club's avdeling i Norge. For også å ta del i det internasjonale Cadillac miljøet kan vi sterkt anbefale et medlemskap hos dem. Du vil da motta verdens fineste bilmagasin, Selfstarter, som kun omhandler Cadillac stoff, et blad i meget god kvalitet. For innmelding der se deres hjemmesider www.cadillaclasalleclub.com

......
E-mail . .